Dětská hřiště Jungle Gym - realizace


Jednotlivé obrázky dětských hřišť Jungle Gym a jejich kombinací. Na úvodním obrázku je hřiště pro děti  Jungle Cabin, se žlutou skluzavkou, Climb Module a Baby Swing Kit. Na druhém obrázku je též hřiště Cabin a houpačka Swing Module vybavená  Baby a Swing  Seat Kit.  Na třetím obrázku je hřiště pro děti Shelter, Swing Module, Baby a Swing  Seat Kit. Hřiště je usazeno na přikoupené kovové patky. Na čtvrtém obrázku a je malé dětské hřiště Tower,a Swing Module a Swing Seat Kity. Další foto dle popisu u obrázku.

Hut a Climb Module Xtra a Tica Tac Toe Jungle Mansion a Playhouse Module Villa a Swing Module Cabin a Swing Module Jungle Chalet Villa a Swing Module Shelter a Swing module Jungle Mansion a Swing Module Jungle Villa Tower a Swing Module Jungle Club a Playhouse Module Cabin a Climb Module