Jungle Cubby a Climb Module


Dětské hřiště Jungle Cubby a upravený modul Climb Module. Jungle Gym Cubby je zajímavé svojí konstrukcí. Horní část hrací věže má dvě výškově oddělené podesty. Na první se děti dostanou pomocí dřevěné šplhací stěny, na vyšší podestu, která má podobu dřevěného balkonu, bez sebemenších problémů přelezou. U věže je připevněna modrá skluzavka v délce 3m. Hřiště je opatřeno nátěrem v barvě Sadolin Mahagon.  Na prodlouženém ránu jsou upevněny houpačky Swing Seat a Baby Swing, provazový žebřík s plastovými stupínky.

Detail šplhací sítě. Detail horní část Climb Module. Climb modul strana síť. Climb modul strana .