Velká sestava Palace a Playhouse XL a moduly


Velká hrací sestava z novinek 2012.  Největší věž Jungle Palace se skluzavkou 3m  má připojený houpačkový modul Swing Module opatřený sedátky Swing Seat KIT a Baby Swing Seat KIT.  Z druhé strany je věž propojena spojovacím můstkem NetLink k dalšímu spojovacímu mostu Bridge Module. Bridge modul je opět největší přídavný modul a skládá se z malé věže s dvěma nástupy a spojovacího mostu. Tento modul propojuje domek Jungle Playhouse a Terasu XL.  Připojena je červená skluzavka 3m........

 

K Terase XL je dále připojený modul Climb Module s dvojitým sedátkem2-Seater X´tra. Sestava dále obsahuje doplňky - hru Tic Tac Toe, výtah na hračky Bucket Module, dalekohled, volant, provazový žebřík 1 Step Module a mluvící kytku Talking Tube.  Celé hřiště je vyrobené ze dřeva bez tlakové impregnace a opatřené nátěr Impranal Kaštan.  Moduly Swing a Climb jsou ukotvené na přikoupené zemní vruty Krinner.

Celkový pohled Celkový pohled Domek Playhouse a Terasa XL Swing Module, vež Palace, NetLink, část Bridge modulu Palace, NetLink a Bridge Module Pohled zezadu Přidaný  žebřík 1 Step module NetLink a Bridge module Můstek NetLink Pískoviště Jungle Palace Šplhací stěna Climb module